6 april 1996. J.L. van der Heijden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Knijff & Partners. T.a.v.: De heer P.A.W. Thiel. Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 4. Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte heer Thiel, Bijgaand ontvangt U de tekst van mijn brief die ik heden ter attentie van de Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking als reactie op zijn brief van 2 april jl. aan de Minister van Buitenlandse Zaken heb verzonden.

Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden

ERRATUM