AANGETEKEND De heer J.L.P van der Geer Weerterbos 55 2134 HJ HOOFDDORP Datum: 19 november 1996 Betreft: Bevalling Kenmerk: ICB/VFG961119 Geachte heer Van der Geer, Van Esther Stokman vernam ik dat de bevalling is geslaagd. Ik verzoek u mij op de meest korte termijn een voorstel te doen toekomen waarin u voor zeer korte tijd mijn bedrijfsrisico voor uw rekening wilt nemen. Het betreft financiering van

1. onderhandelingen met een potentiële samenwerkingspartner
2. oprichting Instituto Cervantes Benelux Holding Ltd en bijbehorende werkmaatschappijen
3. omzetting vordering op de staat in aandelen

Ik heb de toekomstige samenwerkingspartner uitgenodigd voor een ontmoeting op 28 november aanstaande teneinde de overeenkomst te bekrachtigen. Voor de goede orde meld ik u dat het een lid van het Britse Koninklijk Huis betreft.

Top Secret dus. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden Bijlage: Brief aan de Minister van Financiën kenmerk ICB/FIN961119

25 NOVEMBER 1996 ONTVANGSTBEVESTIGING AANGETEKEND STUK ASV-SM 363 UIT AMSTELVEEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN