TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 2 juli 1996. Betreft: MENSENSMOKKEL Aantal pagina's: 1. Excellentie,

De Telegraaf van 29 juni jl. meldt dat U de oorlog verklaart aan mensensmokkel. Het artikel geeft aan dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de asielzoekers tijdens hun verhoor voortaan gaat vragen naar gebruik van tussenpersonen die papieren en reis hebben geregeld. Met referte aan mijn fax van 25 juni jl. lijkt het mij ook een goede zaak een dergelijk onderzoek door te voeren in het asielzoekerscentrum te Bosch en Duin. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

29 JULI 1996 NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN