Instituto Cervantes De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Directie de Baak T.a.v. Mevrouw K. de Winter Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 4 april 1996 Betreft: RELATIEGESCHENK Kenmerk: ICB/Baak960404 Beste Karin, Hiermede bevestig ik dat ik het relatiegeschenk "Paarden en Oranje-Nassau" in goede orde heb retourontvangen. Ik denk dat jullie hierdoor correct hebben gehandeld, zoals ik dat gewend ben. Nochtans was de geste van harte goed bedoeld. Liesbeths verzoek om niet met haar te corresponderen heb ik reeds lange tijd gerespecteerd. Sinds enige tijd ontvangt zij van mij - als lid van de directie van de Baak - echter periodiek enige informatie m.b.t. de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux waarvan zij aan de basis staat. Ik beschouw het als een erezaak haar - en daarmede de gehele Baakdirectie - periodiek te blijven informeren. Daar heeft zij recht op. Rest mij jullie zeer prettige paasdagen te wensen. Met vriendelijke groet, John van der Heyden.

17 JULI 1996 EVALUATIE LOOPBAANADVIES TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN