De Minister van Economische Zaken Dr G.J. Wijers Postbus 20101 2500 EC 's-GRAVENHAGE Datum: 30 oktober 1996 Betreft: SCHOLING ALLOCHTONEN Kenmerk: ICB/EZ961030

Excellentie, Hierbij deel ik U mede dat ik heb besloten de ontwikkeling van een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen op te nemen in het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux conform de criteria vermeld in het artikel 'Akkoord over scholing en allochtonen in aantocht' in de Telegraaf van vandaag. De uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux wordt op zeer korte termijn op regeringsniveau besproken. Heden verzond ik een brief met gelijkluidende tekst aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden

10 DECEMBER 1996 DELTAPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN