Stadhouderlijk Hof Hofplein 29 8911 HJ LEEUWARDEN. Datum: 9 september 1996. Betreft: Uw uitnodiging van 3 september jl. Kenmerk: ICB/SHL960909. Geachte heren Van Dijk en De Vries, Hartelijk dank voor Uw uitnoding voor de try-out van het theaterdiner op zaterdagavond 14 september aanstaande. Ik vind het een buitengewoon leuk idee. Helaas ben ik aanstaande zaterdag echter genodigd op de openingsbijeenkomst van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen en ben dan derhalve niet in de gelegenheid van uw bijzondere aanbod gebruik te maken. Uiteraard zou ik het bijzonder op prijs stellen in de nabije toekomst van de komische taferelen, grappige anekdotes en mysterieuze verschijnselen tijdens een theaterdiner kennis te mogen nemen. Ik blijf derhalve geïnteresseerd in uw aanbod en wens u van harte veel succes met deze nieuwe activiteit. Met vriendelijke groet.

12 NOVEMBER 1996 UW BRIEF D.D. 10-11-1996 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK TE LEEUWARDEN