Bank ING. T.a.v. de heer R.M.H. Franssen. Zwanenveld 90-42. 6538 SB NIJMEGEN. Datum: 30 oktober 1996. Betreft: CORRECTIE Kenmerk: ICB/ING961030 Geachte heer Franssen, In mijn brief VALSE START van 17 oktober jongstleden is een fout geslopen. "De Staat der Nederlanden is een normale crediteur" in de tweede alinea moet uiteraard luiden "De Staat der Nederlanden is een normale debiteur" (gecorrigeerd op website 4 november 2003). Inmiddels heb ik schriftelijk contact met de Minister-President aangaande deze aangelegenheid en hem gemeld dat hij vanuit zijn functie uiteraard voor mijn probleem verantwoordelijk is. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

6 DECEMBER 1996 AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN