Bank ING. T.a.v. de heer R.M.H. Franssen. Zwanenveld 90-42. 6538 SB NIJMEGEN. Datum: 6 december 1996. Betreft: AANDELENTRANSACTIE Kenmerk: ICB/ING961206. Geachte heer Franssen, Hiermede heb ik het genoegen u te kunnen melden dat ik heb besloten tot de oprichting van onderstaande bedrijven 1. Instituto Cervantes Holding Ltd 2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training) 3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection) 4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization) 5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy) 6. Cervantes Reizen B.V. (Travels) 7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services) 8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services) 9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations) 10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services) Teneinde opdrachten te verwerven heb ik de medewerking aan een behoefte-onderzoek gevraagd bij: Voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobels Chemicals B.V. - President Directeur KLM - Directie Heineken Nederland B.V. - President Raad van Bestuur Philips - Voorzitter Raad van Bestuur Océ van der Grinten N.V. - Directie Tetterode Nederland B.V. - Directeur Nationale Nederlanden - Voorzitter Raad van Bestuur AEGON N.V. - Voorzitter Raad van Bestuur ING Bank - Voorzitter Hoofddirectie Rabobank - Directeur TBI Holdings B.V. - Voorzitter Raad van Bestuur Internatio - Muller N.V. - Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - Voorzitter Raad van Bestuur Stork N.V. - Directeur Hoogovens Holding B.V. - Voorzitter Raad van Bestuur VNU - Voorzitter Raad van Bestuur KPN - President Directeur N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij - President Raad van Bestuur Koninklijke Ahold N.V. - Voorzitter Raad van Bestuur DSM N.V. - Directeur Crediet en Effectenbank N.V. - Voorzitter Raad van Bestuur Centrale Bank Nederland N.V. - President Directeur Raad van Bestuur De Nationale Investeringsbank - Directie KPMG Holding N.V. - Directie Coopers & Lybrand - Voorzitter Raad van Bestuur Unilever NV - Directie Menken Holding B.V - Directie Citibank N.A. - President Directeur Parisbas Nederland N.V. - Directeur Raad van Bestuur DHV Beheer - Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Nedlloyd N.V. - Voorzitter Raad van Bestuur ABN-AMRO

Juridische Zaken
Juridisch heb ik thans onder meer onderstaande zaken in behandeling

1. Invordering openstaande post bij de Minister van Financiën. Het kapitaal zal in de moedermaatschappij worden gestort, waaruit de dochterbedrijven kunnen worden gefinancierd.
2. Oprichting van bovenstaande bedrijven
3. Aanbieding van 49% van de aandelen van de werkmaatschappijen aan een kapitaalkrachtige partner.
4. Aanbieding van 50% van de aandelen van de holding aan een potentiële Britse samenwerkingspartner

Bij acceptatie zal ik de onder punt 3 vermelde business partner verzoeken de directie over het gehele bedrijf te gaan voeren.

Cervantes Werving & Selectie
Ik heb thans contact met Top Start Onderwijs te Nijmegen. Ik neem mij voor Cervantes Werving & Selectie met Top Start samen op te zetten met gebruikmaking van hun netwerk. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft van mij reeds een verzoek gekregen tot het verstrekken van bestanden met werkzoekende hispanisten. Ook op PR-gebied zijn er plannen in de maak. Liquiditeitsbehoefte Voor de oprichting van bovenstaande bedrijven heb ik tijdelijk behoefte aan 51% van het te storten bedrag in de werkmaatschappijen, zijnde 51% van 9 x Hfl. 40.000,-, alsmede 50% van Hfl. 40.000,- ten behoeve van de oprichting van de holding. Totaal Hfl. 203.600,- Na de oprichting zal het bedrag ogenblikkelijk worden teruggestort en zullen de activiteiten per 1 januari 1997 worden opgestart. De transacties dienen vóór kerstmis te zijn afgerond. Ik verzoek uw bank hiermede aan de transacties haar medewerking te verlenen. Hoogachtend.

11 DECEMBER 1996 FINANCIERING TER ATTENTIE VAN DE HEREN R.M.H. FRANSSEN EN M.H.Th.M. THIJSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN