28 juli 1996. Betreft: CORRECTIE Kenmerk: ICB/OCW960728. Geachte Mevrouw Netelenbos, Op mijn brief ICB/OCW960617 van 17 juni 1996 moet ik een kleine correctie toepassen. In de vierde alinea is er sprake van een aangetekende brief van 14 mei aan de Spaanse Minister President Aznar. Deze brief is echter niet aangetekend verzonden. Wel heb ik de Heer Aznar op 6 mei jongstleden een aangetekende felicitatiebrief gezonden in het kader van zijn proclamatie tot Minister-President. Mijn excuus voor deze kleine vergissing. Ik kan U overigens tot mijn genoegen mededelen dat het permanent rechtinstandhoudend gebruik van mijn handelsmerk recentelijk is gevestigd. Het Instituto Cervantes Benelux is inmiddels gelanceerd. Met vriendelijke groet en hoogachting, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden. P.S. Om verdere misverstanden te voorkomen heb ik de oorspronkelijke schrijfwijze van mijn achternaam gewijzigd. Dit moet nog door een rechter worden bekrachtigd.

5 JUNI 1998 BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN