De Minister van Justitie Hare Excellentie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's-GRAVENHAGE Datum: 9 december 1996 Betreft: DOSSIER CERVANTES Kenmerk: ICB/Justitie961209

Geachte Mevrouw Sorgdrager, Hiermede bevestig ik het telefonisch onderhoud met Uw medewerker de heer Van der Stee aangaande mijn brief omtrent de oprichting van de vennootschappen. Mijn advies om een Ministeriëel dossier Instituto Cervantes aan te laten leggen heeft hij overgenomen. Ik mag overigens aannemen dat dat al bestaat. Met mijn advocaat doe ik geen zaken meer. Ik doe het maar weer zelf. Dat werkt nog Het Beste. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

17 JANUARI 1997 VERMISSING BANKBESCHEIDEN TER ATTENTIEVAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN