Aan de Minister van Justitie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Postbus 20301 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 14 augustus 1996 Betreft: LEVENSLIED Kenmerk: ICB/Justitie960814 Geachte Mevrouw Sorgdrager,

Uw gesprek met Paul van Vliet in het programma Levenslied van gisteravond heb ik met belangstelling gevolgd. Ik heb mij in Pauls situatie zeer goed kunnen verplaatsen, met name toen hij sprak over zijn declaratie en afsloot met de woorden 'het gaat toch om die ene'. Het doet mij ook bijzonder veel deugd dat U - ondanks de politieke noodzaak om te veralgemeniseren - stil kunt blijven staan bij een persoonlijke situatie. De situatie thans overziende denk ik dat het goed is mijn U uiteraard volop bekende declaratie niet aan de Stichting Cervantes Benelux over te maken, aangezien ik werk aan de totstandkoming van een nieuw stichtingsbestuur, dat zijn beslag nog niet heeft gekregen. Ik verzoek U daarom het mij rechtens toekomende bedrag van Hfl. 73,3 mio plus wettelijke rente over te laten maken op mijn privé-girorekening 6330185 onder vermelding van 'Inzake Instituto Cervantes'. Een creatieve oplossing van Uw zijde lijkt mij overigens ook een goede zaak. Ik heb de Minister-President inmiddels om een schikkingsvoorstel verzocht. Met Hartelijke Groet, John Van der Heyden. Bijlage: Image ICB. De foto van de ridder is eigendom van de exploitanten van Warwick Castle, United Kingdom.

19 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN