NAP e.t. T.a.v. Drs D. Tuin. Postbus 2061. 7500 CB ENSCHEDE. Datum: 10 april 1996. Betreft: Brief NAP/96-192. Kenmerk: ICB/NAP960410. Beste Dirk, Conform jouw verzoek d.d. 9 april jl. ontvang je bijgaand afschriften van mijn brieven aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, die ik vandaag verzond. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden.

15 MAART 1997 HOROSCOOP TER ATTENTIE VAN HET NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN