Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister van Economische Zaken

Voor deze de weledele heer mr S.A.Kuipers Directeur Europa Postbus 20101 2500 EC 's-GRAVENHAGE Datum: 10 april 1996 Betreft: BEB/DEUR/IEG96011581 Kenmerk: ICB/EZ960410 Geachte Heer Kuipers, In mijn brief van 17 januari jongstleden heb ik verzocht de heer D. Tuin te verbinden aan mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Ik heb de heer Tuin hiervan in een later stadium in kennis gesteld. Vandaag ontving ik het bericht dat hij dit niet op prijs heeft gesteld. Op zijn verzoek breng ik u hiervan in kennis. Hierdoor is mijn vertrouwen in de heer Tuin echter niet weggenomen. In het vertrouwen u hiermede correct te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux Stichting Cervantes Benelux

30 OKTOBER 1996 SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN