De Directeur van Content Beheer Mevrouw S. Tóth Postbus 330 2501 CH 's-GRAVENHAGE. Datum: 22 november 1996. Betreft: PARTICIPATIE Kenmerk: ICB/CB961122. Geachte Mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn brief van 5 november jongstleden kan ik u melden dat ik heb besloten deze eenmanszaak om te zetten in een holding met werkmaatschappijen, t.w.

INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED

Cervantes Opleiding & Training B.V.
Cervantes Werving & Selectie B.V.

Cervantes Management & Organisatie B.V.
Cervantes Bedrijfsadviezen B.V.
Cervantes Reizen B.V.
Cervantes Vertaalservice B.V.
Cervantes Tolkenservice B.V.
Cervantes Public Relations B.V.

Ik bied u thans aan in een of meerdere werkmaatschappijen te participeren. Indien u er prijs op stelt doe ik u mijn bedrijfsplan per fax toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

25 NOVEMBER 1996 PETER PAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN