De Directeur van Content Beheer Mevrouw S. Tóth Postbus 330 2501 CH 's-GRAVENHAGE. Datum: 25 november 1996. Betreft: PETER PAN Kenmerk: ICB/CB961125. Geachte Mevrouw Tóth, Van de artikelen 'Peter Pan, De freudiaanse eikeltjes van de eeuwige kleine jongen' en 'Sylvia Tóth, Nu multimiljonair, morgen minister-president' in De Groene Amsterdammer van 20 november 1996 heb ik met belangstelling kennis genomen. Ik heb de Heer Kalff, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-AMRO, verzocht te assisteren bij de aandelentransactie. U kunt zich mijnerzijds met hem in verbinding stellen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

28 NOVEMBER 1996 EEN NIEUW VERHAAL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN