De heer Ruud West UTRECHT Datum: 5 december 1996 Onderdeel: Opleiding & Training Betreft: SAMENWERKINGSVOORSTEL AAN TOPSTART NEDERLAND Kenmerk: ICB/OT/RW961205 Beste Ruud, Als eerste breng ik jou in kennis van de tekst van de brief die ik vandaag zond aan de voorzitter van het VNO/NCW, de heer H. Blankert.

"Met voldoening heb ik vandaag kennis genomen van het artikel 'Kabinet belooft verandering registratiewet allochtonen' in De Telegraaf. In dit verband maak ik U graag deelgenoot van de tekst van de brief die ik op 30 oktober jongstleden aan de Ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb gezonden. Deze luidt alsvolgt

"Hierbij deel ik U mede dat ik heb besloten de ontwikkeling van een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen op te nemen in het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux conform de criteria vermeld in het artikel 'Akkoord over scholing en allochtonen in aantocht' in de Telegraaf van vandaag. De uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux wordt op zeer korte termijn op regeringsniveau besproken."

Inmiddels heb ik besloten tot de oprichting van de volgende bedrijven 1. Instituto Cervantes Holding Ltd, 2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training), 3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection), 4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization), 5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy), 6. Cervantes Reizen B.V. (Travels), 7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services), 8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services), 9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations), 10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services) Mijn Business Plan heb ik inmiddels gedeponeerd bij de Directie van de Baak alsmede bij de organisatie Top Start, die ik een SAMENWERKINGSVOORSTEL heb doen toekomen met de volgende tekst:

"Ik stel voor het bedrijf Cervantes Werving & Selectie in samenwerking met uw organisatie en alle Nederlandse Arbeidsbureaus te ontwikkelen en dit voorstel met uw hoofddirectie te bespreken. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik verzocht de bestanden met werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond ter beschikking te stellen. Ook verricht ik thans uitgebreid arbeidsmarktonderzoek binnen mijn marktsegment."

Het gisteren gevoerde overleg, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties druk gaan uitoefenen op hun achterban om meer allochtonen aan een baan te helpen, alsmede het centraal overleg over scholing, passen uitstekend binnen dit kader. Scholingsprojecten conform het voormalige Nieuw Elan-model kunnen vanuit Cervantes Opleiding & Training worden ontwikkeld en uitgevoerd. Enkele voormalige Nieuw Elan-projectleiders kunnen daarbij worden ingezet, zodat de bestaande expertise optimaal kan worden benut." Ik zou het zeer op prijs stellen als jij dit project zou kunnen gaan trekken. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN