TELEFAX Bestemd voor: De heer P.A.W. Thiel. Datum: 20 september 1996. Aantal pagina's: 5. Betreft: STATE OF THE UNION. Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte heer Thiel, Hiermede heb ik het grote genoegen U mijn eerste STATE OF THE UNION te doen toekomen zoals ik deze gisteren aan de Minister-President heb gezonden. Tevens ontvangt U bijgaand afschrift van mijn brief aan de bedrijfsvereniging op grond waarvan mijn rechten naar mijn inzichten definitief zijn gevestigd. Met hartelijke groet, J.L. Van der Heyden. P.S. De officiële schrijfwijze van mijn achternaam heb ik in juli via een verzoek aan de Minister van Justitie om veiligheidsredenen laten wijzigen in verband met een reis naar het Verenigd Koninkrijk op 1 augustus jongstleden via de Kanaaltunnel.

DEPOT HANDELSMERK UNITED KINGDOM