Vereniging van Leraren in Levende Talen Sectie Spaans. T.a.v. de heer B. de Jonge (voorzitter). Prins Frederikplein 16. 8019 XB ZWOLLE. Datum: 26 februari 1996. Betreft: BELEIDSPLAN Kenmerk: ICB/LT960228.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Bob, Conform mijn afspraak met Marthy Keuning in Málaga in oktober vorig jaar ontvangen jullie hiermede de meest recente versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. De in de inhoudsopgave genoemde bijlagen kan ik nog niet verstrekken. Zij zijn geheim. Eerst nadat de problematiek is opgelost rond hetgeen is gesteld in § 3.13.3 van het rapport 'Inzake opsporing' van de parlementaire enquêtecommissie, zijn verdere stappen mogelijk. Hieromtrent vindt thans een rijksrecherche-onderzoek plaats. Wel kan ik jullie mededelen dat ik de Minister van Economische Zaken recentelijk heb medegedeeld dat activiteiten van het Koninkrijk Spanje onder de naam Instituto Cervantes onrechtmatig zijn in de Benelux. Ik heb mij bereid verklaard met de cultureel attaché van de Spaanse ambassade overleg te voeren. Op cultureel gebied kan de Spaanse naamgenoot uiteraard belangrijke ondersteuning aan dit beleidsplan verlenen vanaf een door ons vast te stellen moment. Ik vind het wel noodzakelijk dat dit plan door alle hispanisten in de Benelux wordt gedragen en ik namens hen kan spreken. Ik heb in de ontwikkeling van dit beleidsplan tien jaar van mijn leven geïnvesteerd en grote persoonlijke risico's genomen. Ik vertrouw erop dat de Vereniging van Leraren in Levende Talen op verantwoorde wijze met de vertrouwelijkheid van dit stuk omgaat en met mij in overleg treedt zodra terzake acties dienen te worden genomen. Bijgaand ontvang je ook een kopie van de aanbevelingsbrief die ik van de zijde van Prins Willem Alexander mocht ontvangen.

Hartelijke groet, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden.

11 MAART 1996 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE SECTIE SPAANS VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN