Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE Datum: 15 december 1996 Betreft: BRIEF VAN UW SECRETARESSE Kenmerk: ICB/CB961215 Geachte Mevrouw Tóth, Van uw directiesecretaresse ontving ik een brief d.d. 12 december jongstleden met als tekst 'Naar aanleiding van uw brief van 9 december jl. gericht aan mevrouw Tóth heeft zij mij verzocht u nogmaals te laten weten, dat zij geen belangstelling heeft voor hetgeen u haar voorstelt'. Dit geheel in strijd met de tekst van de door u persoonlijk ondertekende brief van 3 december jongstleden waarin u heeft laten weten niet geen belangstelling te hebben om in mijn werkmaatschappijen te participeren. Strict genomen wel dus. Ik teken er overigens bezwaar tegen aan dat u uw directiesecretaresse van mijn vertrouwelijke berichtgeving in kennis heeft gesteld. Ik hecht aan directe communicatie. Op mijn brief van 13 december jongstleden dien ik een correctie toe te passen. Hierin heb ik u vermeld als oud-directielid van de Baak. Dit moet uiteraard zijn 'oud-bestuurslid'. Ik kom nog op de situatie terug. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden C.c. Directie de Baak

4 JANUARI 1997 OPERATIONALISERING BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN