Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Directie Content Beheer. T.a.v.: Mevrouw S.C. Tóth. Betreft: OPERATIONALISERING BUSINESS PLAN Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 4 januari 1997. Tijd: 13.50 uur. Aantal pagina's: 2. Geachte Mevrouw Tóth, Met kerst ontving ik persoonlijke gelukwensen van de Minister President van Spanje en Nederland, alsmede van de voorzitter van het VNO-NCW. Dit betekent dat het maatschappelijk draagvlak voor de operationalisering van mijn Business Plan thans gestalte heeft gekregen. Aansluitend aan mijn brief BRIEF VAN UW SECRETARESSE van 15 december jongstleden meld ik u alsvolgt. Ik wil de organisatie vóór eind februari in één klap goed opzetten. Dat betekent dus: Oprichting: 1. Instituto Cervantes Holding Ltd. Dit doe ik zodra ik mijn werkzaamheden in Engeland aanvang. Inmiddels heb ik in Engeland Instituto Cervantes Limited opgericht. Deze limited zet ik om in een holding zodra de Nederlandse werkmaatschappijen zijn opgericht. 2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training). Nodig: een manager, participanten en kapitaalinbreng. Ik zoek ook naar geschikte opleidingsinstituten die hierin hun aandeel kunnen leveren alsmede naar een manager die de zaak van de grond kan trekken. Een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen kan de eerste activiteit worden. 3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection). Hiervoor zijn in principe twee partijen in de markt: Content Beheer en Top Start. U beschikt beide over het vertrouwelijke Business Plan. Tussen deze twee partijen dient tot een vergelijk te worden gekomen teneinde te bezien of gezamenlijk optrekken tot de mogelijkheden behoort. Inmiddels heb ik eveneens Vendex International trachten te interesseren in een participatie. Ik vind dit de belangrijkste activiteit, aangezien hierbinnen het algeheel Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid moet worden vormgegeven. Vanuit dit bedrijf dient ook het door mij geïnitieerde marktonderzoek te worden voortgezet. 4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization) Hiervoor ben ik op zoek naar een geschikt organisatie-adviesbureau. Ik denk daarbij in eerste instantie aan het bureau Boer & Croon uit Amstelveen. 5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy). Heeft nog geen hoge prioriteit. 6. Cervantes Reizen B.V. (Travels). Zodra activiteit 2 en 3 gestalte hebben gekregen, kunnen Study Travel en Plus Reizen hierin participeren. De huidige directeur van Study Travel lijkt mij een geschikte manager. 7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services). Wederom op de eerste plaats een manager en kapitaalsinbreng nodig. Ik denk hierbij aan een soort vertalerscollectief. Zij kunnen worden gerecruteerd uit het ledenbestand van het Nederlands Genootschap van Vertalers en door eigen kapitaalsinbreng een aandeel in dit bedrijf verwerven. 8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services). Idem dito. 9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations). Wellicht kan dit bedrijf worden opgezet door oud Nieuw Elan-cursisten van de toenmalige PR-opleiding of wellicht de toenmalige projectleider. Ik werk ook aan een publikatie in Source op korte termijn, om in de markt te komen. 10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services). Heeft nog niet de hoogste prioriteit, hoewel ik persoonlijk sterke behoefte heb om eindelijk weer te kunnen gaan communiceren en uit mijn isolement kan worden verlost. Ik ben met name beperkt in mijn mobiliteit doordat ik mij geen auto kan veroorloven en hier in Nijmegen te ver verwijderd ben van de plaatsen waar ik in feite aan het werk moet kunnen: Den Haag en Amsterdam. Met mijn advocaat doe ik geen zaken meer. Voor mij is het thans van het grootste belang om te weten of ik al of niet op uw medewerking kan rekenen. Ingeval u geen belangstelling heeft ga ik spoorslags aan het werk om een aantal andere mogelijke participanten en investeerders te benaderen. In alle gevallen heb ik graag op korte termijn met u een gesprek. Bij voorkeur aanstaande dinsdag, zodat ik dit kan combineren met een bezoek aan mijn voormalige woonplaats Maarn. Graag ontvang ik omgaand uw uitnodiging. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden

7 FEBRUARI 1997 BENOEMING TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER