TELEFAX Bestemd voor: Directie Content Beheer. T.a.v.: Mevrouw S.C. Tóth. Betreft: BENOEMING Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 7 februari 1997. Tijd: 9.15 uur. Aantal pagina's: 2. Geachte Mevrouw Tóth, Ik heb de eer U bijgaand mijn benoeming te doen toekomen tot director of Instituto Cervantes Limited. Ik kan mij thans de functie toekennen van General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Alle actieplannen kunnen thans tot uitvoering worden gebracht. Ik heb mij voorgenomen mij vanaf 1 april aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William Shakespeare, teneinde aldaar mijn educatieve taken te kunnen voortzetten. Ik handhaaf hierbij mijn eerder gedane aanbod. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden Bijlage: Brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van Chief Executive John Holden of Companies House, Cardiff.

27 FEBRUARI 1997 SCHIPHOL PROJECT I TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER