TELEFAX Bestemd voor: Directie Content Beheer. T.a.v.: Mevrouw S.C. Tóth. Betreft: SCHIPHOL PROJECT Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 27 februari 1997. Tijd: 14.00 uur. Aantal pagina's: 1. Geachte Mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn faxbericht van 7 februari jongstleden meld ik u dat ik gisteren even een kort bezoek heb afgelegd bij uw vestiging in Triport 1 op Schiphol. Hoewel suggesties in de pers de schijn wekken dat ik mij met een 1 aprilgrap bezighoud is mijn voornemen om op die datum naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen nog ongewijzigd. Mijn Letter of Appointment en Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales heb ik gisteren - te uwer attentie - aan uw medewerkster Charlotte Meeuwissen overgedragen. Het moment van operationalisering van de organisatie is thans aangebroken. Ik heb een oud-collega van mij verzocht een commercieel manager aan te trekken en uit te zien naar bedrijven die verder in de werkmaatschappijen kunnen participeren. Een vestiging van Cervantes Recruitment & Selection en Cervantes Education & Training op Luchthaven Schiphol is de eerste prioriteit. Als samenwerkingspartner heeft u en uw organisatie mijn grootste voorkeur. U beschikt over de expertise en de middelen en de activiteit is complementair aan de bestaande activiteiten van Content Beheer. De Core Business is immers Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid, hetgeen niet concurrerend is voor Content, maar aanvullend. Marktverruiming dus. In ieder geval is het voor mij belangrijk een beeld te hebben van de exploitatielasten van een vestiging op Schiphol. Ik verzoek u of uw vestigingsmanager Jettie Peters derhalve hiermee mij een exploitatie-overzicht van uw vestiging op Schiphol te doen toekomen. Mijn aanbod aan u blijft uiteraard gehandhaafd en u kunt rekenen op mijn discretie. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden P.S. Voor de goede orde heb ik afschrift van dit faxbericht aan uw vestigingsmanager te Schiphol doen toekomen na telefonische afspraak met Mevrouw Meeuwissen.

17 OKTOBER 1997 FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TOTH