TELEFAX Bestemd voor: Stadhouderlijk Hof Leeuwarden. T.a.v.: Mevrouw J. de Vries. Betreft: MIRANDA Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 18 november 1996. Aantal pagina's: 1. Geachte mevrouw De Vries, Aangaande 'Miranda' meld ik u alsvolgt. Er is een brief naar u onderweg. In Brussel wordt aan mijn voorstel gewerkt. Zodra overeenstemming wordt bereikt nodig ik haar uit voor een diner op het Stadhouderlijk Hof op 28 november aanstaande. Als zij het prettig vindt ga ik met kerst naar de overkant. Ik zal haar dit vandaag in een brief melden. De allerhoogste vorm van discretie zal hierbij worden betracht.

De brochure voor Peter Pan heb ik ontvangen. Met vriendelijke groet.

24 NOVEMBER 1996 PRINSES DIANA TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN