Wereld Natuur Fonds. De heer Ed Nijpels, voorzitter. Boulevard 12. 3707 BM ZEIST. Datum: 25 november 1996. Betreft: Mijn brief van 16 november. Kenmerk: ICB/WNF961125.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Nijpels, Van uw medewerkster kreeg ik het verzoek telefonisch contact met haar op te nemen in verband met mijn brief van 16 november jongstleden. Het is mij echter niet gelukt, aangezien ik voortdurend gesprekstoon kreeg. Ik heb op deze wijze gereageerd op het leuke pakketje dat ik van het Wereld Natuur Fonds ontving. Ik vond het een zeer hartelijke brief vandaar deze reactie. Uiteraard wilde ik hiermee ook eens 'mijn paars' onder de aandacht brengen. Ik verzoek u hier op de meest discrete wijze mee om te gaan. Het betreft iets nieuws. Hartelijke groet, J.L. Van der Heyden.

1 AUGUSTUS 1997 UW VERRASSINGSPAKKET TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN