Wereld Natuur Fonds. De heer Ed Nijpels, voorzitter. Boulevard 12. 3707 BM ZEIST. Datum: 16 november 1996. Betreft: DANK Kenmerk: ICB/WNF961116.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Nijpels, Gaarne wil ik u HARTELIJK dank zeggen voor uw HARTELIJKE brief van 7 november jongstleden. From now on I consider you as a New Friend of the GOLDEN HEART FOUNDATION! HARTELIJK dank en met vriendelijke groet, John Van der Heyden. Oprichter Stichting Cervantes Benelux, Instituto Cervantes Benelux en European Cervantes Foundation i.s.n.

25 NOVEMBER 1996 MIJN BRIEF VAN 16 NOVEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN