President Raad van Bestuur Philips Electronics N.V. DE WELEDELE HEER C. BOONSTRA Groenewoudseweg 1 5621 BA EINDHOVEN Datum: 2 december 1996 Betreft: Marktonderzoek Kenmerk: ICB/PHILIPS61202

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Boonstra, Ik heb de eer U als een der eersten te kunnen berichten dat ik heb besloten tot de oprichting van de onderstaande bedrijven 1. CERVANTES HOLDING LIMITED 2. INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD 3. CERVANTES EMPLEO 4. CERVANTES MANAGEMENT GROUP 5. CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY 6. CERVANTES REIZEN 7. CERVANTES TRANSLATION SERVICES 8. CERVANTES INTERPRET SERVICES 9. CERVANTES PUBLIC RELATIONS 10. CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES Het wordt een zeer professionele organisatie. U zou mij zeer verplichten mij uw behoefteprognoses voor de komende jaren te doen toekomen op het gebied van opleiding, vereiste nieuwe functies, werving en selectie binnen Uw organisatie op het gebied van de Nederlands-Spaanstalige relatie. Voor Uw medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN