(5-6-1996) TELEFAX Bestemd voor: De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. T.a.v.: Mw. M. Nijdam-Brouwer. Telefaxnummer: Afzender: J.L. van der Heyden. Betreft: Uw brief VO/TAB-96011849. Aantal pagina's: 3. Geachte Mevrouw Nijdam, Ik bevestig de goede ontvangst van Uw brief VO/TAB-96011849 d.d. 2 mei jl.

Te Uwer informatie zend ik U de tekst van de felicitatiebrief die ik heden aan de nieuwe Minister President van het Koninkrijk Spanje, de heer José María Aznar, in het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux heb verzonden. Hoogachtend, J.L. van der Heyden: CONGRATULACIONES.

17 JUNI 1996 UW KENMERK VO/TAB-96013953 TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN