FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

960505 J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 1. Koninklijke Hoogheid, Zij het met enige vertraging, wil ik U van harte geluk wensen met Uw 29ste verjaardag op 27 april jongstleden. Ik bevond mij op dat moment in Salamanca, waarvan ik gisteren ben teruggekeerd. Daar was ik donderdag getuige van het bezoek van Hare Majesteit Koningin Sofía aan de Universiteit.

Van de directeur van het Instituto Cervantes Utrecht ontving ik een uitnodiging voor een concert op 10 mei a.s. Ik heb besloten deze uitnodiging te aanvaarden teneinde een begin te maken aan het slaan van een brug tussen Spanje en Nederland. Van Professor Mr. A.K. Koekkoek ontving ik de mededeling dat troonopvolgers zeer terughoudend zullen zijn in het aanvaarden van functies, omdat eventuele kritiek op hun functioneren of op de organisatie waaraan zij hun naam lenen, het koningschap kan schaden. Ik heb uit zijn brief verder begrepen dat er geen staatsrechtelijke bezwaren bestaan om de toekomstige staatshoofden van Spanje en de Benelux uit te nodigen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting te nemen. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden. Stichting Cervantes Benelux/Instituto Cervantes Benelux.

31 JULI 1996 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM ALEXANDER PRINS VAN ORANJE-NASSAU