Burgemeester van Nijmegen. Namens deze, De heer G. Schoonderbeek. Korte Nieuwstraat 6 NIJMEGEN. Datum: 18 december 1996. Betreft: UW KENMERK PD20/GSch. Kenmerk: ICB/BvN961218.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Schoonderbeek, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van gisteren waarin u mij meldt dat u mijn dossier heeft geretourneerd aan het Ministerie van Justitie t.a.v. de Directie Bestuurszaken, alsmede het gisteren verstrekte aanvullende dossier. Dit heeft mijn volledige instemming. Met name aangezien ik in mijn situatie aan veiligheidsaspecten de hoogste prioriteit toeken. Het Ministerie van Justitie is daarvoor het meest geëigende apparaat. Aangaande mijn verzoek om gemeentegarantie kan ik mij voorstellen dat u hierin geen direct gemeentebelang herkent. Daarin heeft u wellicht gelijk en is dit nog prematuur. Ik zal mij hieromtrent nader beraden. Ik dank u zeer hartelijk voor uw bemiddeling. Hoogachtend,

ADRESWIJZIGING NIJMEGEN - UTRECHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN