TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie. Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 12 april 1996. Betreft: RCID KENNEMERLAND Aantal pagina's: 1.

Excellentie, Van het parket van de procureur-generaal van het gerechtshof te 's-Gravenhage heb ik het onderzoeksrapport van het Fort-Team van de Rijksrecherche m.b.t. het functioneren van de RCID Kennemerland ontvangen. Aangaande de betreffende problematiek heb ik - via discrete bemiddeling van de redactie van de Telegraaf - eergisteren een drie kwartier durend telefonisch onderhoud gevoerd met de voormalig directeur van het Westfries Dag/Avondcollege, de heer Kray. De heer Kray werkte nauw samen met de heer Verdonck - voorzitter van de Vereniging van Besturen van Dag/Avondscholengemeenschappen VAN - met wie ik in de werkgroep deficiënties van de Open Universiteit rond 1984 een prettig contact had opgebouwd. Ik ben het rapport nu aan het lezen. Ik herken in dit rapport exact dezelfde problematiek die ik in de periode 1988-1991 bij Nieuw Elan te Hoofddorp heb aangetroffen en die ik met mevrouw Halbertsma tot een oplossing heb proberen te brengen. Ik heb het rapport nog niet in zijn geheel bestudeerd, maar ik werd wel geïntrigeerd door de op blz. 410 vermelde "X" en "Y" in relatie tot de liquidatie van de heer Leclere, die ik op 5 mei 1993 om 11.50 uur op de Holenbergseweg te Wijchen meen te hebben waargenomen in een zwarte Fiat Croma met kenteken ZV-82-TJ (Ik heb zijn foto ooit in een Telegraafartikel gezien). Opmerkelijk is eveneens dat de RCID Kennemerland na de computerinbraak bij Nieuw Elan in december 1989 hetzelfde Apple-computersysteem is gaan gebruiken en er volgens § 3.1.16 door Langendoen bij de korpsleiding in bewaring gegeven floppy's bij de regiopolitie Kennemerland berusten. Tenslotte vind ik het een opvallende coïncidentie dat het aantreden van de heer Langendoen bij de CID Kennemerland op 1 juli 1991 samenvalt met mijn ontslag bij de Baak/Nieuw Elan. Van de opmerking op blz. 56 "De informatie die ten grondslag ligt aan dit rapport is als 'staatsgeheim' aangemerkt" heb ik goede nota genomen. Ik zal de komende kamerdebatten met belangstelling volgen. Ik wens U daarbij wederom veel sterkte en succes. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

12 APRIL 1996 NIETS BV TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN