Readers Digest. C. Chr. Klokgieter. Manager Klantenservice Hogehilweg 17 1101 CB AMSTERDAM. Datum: 16 november 1996. Betreft: UW KENMERK BEVESTC. Kenmerk: ICB/RD961114. Geachte heer/mevrouw Klokgieter, In dank ontving ik uw brief waarin u mij meldt een opdracht voor een jaarabonnement op de Nederlandse editie voor D.F. Spencer te Londen te hebben ontvangen. U heeft hier buitengewoon attent op gereageerd. Het lijkt mij verstandig hier even mee te wachten . Wellicht beschikt de heer Spencer al over een abonnement. Hartelijk dank. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

22 AUGUSTUS 2007 OPHELDERING MISVERSTAND TER ATTENTIE VAN MEVROUW HENNY BAKKER-DANIËLS VAN READER'S DIGEST

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN