Bank ING. T.a.v. de heer R.M.H. Franssen. Zwanenveld 90-42. 6538 SB NIJMEGEN. Datum: 15 oktober1996. Betreft: KREDIET EN BELEGGINGEN Kenmerk: ICB/ING961015 Geachte heer Franssen, Vandaag zijn aan de orde krediet en beleggingen aan de hand van de tussenbalans van accountantskantoor Tijssen. De zaak is in portefeuille van de heer Scholten. U kunt onder meer een krediet verstrekken op basis van mijn vordering op de Staat der Nederlanden d.d. 13 september 1996, groot circa Hfl. 80.000.000,-. In verband met mijn groeiende relatie met het Verenigd Koninkrijk heb ik behoefte aan liquide middelen ten behoeve van representatie (kleding), opleiding, waaronder 'DIANA' bij de Baak, mobiliteit (auto met communicatiemiddelen), communicatie en de bekostiging van een advocaat in verband met een op te starten procedure tegen de Staat der Nederlanden teneinde de uitstaande vordering te effectuëren. Middelen zijn tevens nodig om het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux tot uitvoering te brengen. Beleggingen. Ik heb besloten tot overname van (voorlopig) het Landgoed de Eikenhorst te Wassenaar (ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux) en de bedrijven don Quijote te ROTTERDAM en Study Travel te Nijmegen (voor mij persoonlijk). Ook overname van het onroerend goed 'De Plattenberg' te Maarn staat op mijn wensenlijst ten behoeve van de organisatie van conferenties in het kader van mijn beleidsplan en als nieuw persoonlijk onderkomen voor mijn ex-vrouw. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

17 OKTOBER 1996 VALSE START TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN