De heer J.L.P van der Geer. Weerterbos 55. 2134 HJ HOOFDDORP. Datum: 25 november 1996. Betreft: ONTVANGSTBEVESTIGING Kenmerk: ICB/VDG961125. Geachte heer Van der Geer, Ik bevestig u de goede ontvangst van uw aangetekende stuk ASV-SM 363, verzonden vanuit postagentschap Smederij 2 te Amstelveen. Uw kenmerk JvdG/es/961102. Ik dank u zeer voor uw medewerking. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN