Nijmegen, 15 januari 1996. Beste Dirk, Als eerste vertrouwenspersoon laat ik je weten dat ik van de Minister van Binnenlandse Zaken het advies heb ontvangen inzake het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te rapporteren aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Ik ben hiermee accoord gegaan en heb de ministers Wijers en van Mierlo om verdere ondersteuning verzocht. Wellicht is deze informatie belangrijk voor jouw persoonlijke keuzeproces. Ik hoop er op 3 februari bij te zijn. Hartelijke groet.

3 MAART 1996 BRIEF NAP/96-192 (1) TER ATTENTIE VAN DRS D. TUIN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN