Aan de Minister van Justitie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Postbus 20301 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 4 september 1996 Betreft: CORRESPONDENTIE-OVERZICHT Kenmerk: ICB/Justitie960904

Geachte Mevrouw Sorgdrager, Hiermede heb ik het genoegen U aan ommezijde een overzicht te verstrekken van onze correspondentie tot op heden. In het vertrouwen U hiermede van dienst te zijn. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden

Datum Betreft Kenmerk 23-02-1995 4658777/294/GS/Aanwending financiële meevaller Fax - 20-04-1995 Steunbetuiging Fax - 28-04-1995 Follow up Fax - 29-04-1995 Nederlands-Spaanse betrekkingen Fax - 05-05-1995 CID Haarlem Fax - 09-05-1995 Oorlogsmonument Vught Fax 09-05-1995 Centraal meldpunt computerinbraken Fax - 15-05-1995 Diefstal MAZDA 626 Fax -17-05-1995 Diefstal MAZDA 626 Fax - 21-05-1995 Relatie Nederland-Spanje Fax - 23-05-1995 Instituto Cervantes Benelux Fax - 24-05-1995 Instituto Cervantes Benelux Fax - 25-05-1995 Protectie gezinsleden Fax - 26-05-1995 Politie Haarlem Fax - 29-05-1995 Het Capitool/acties ontwikkeling ICB Fax - 07-06-1995 Nieuwe ontwikkelingen/Instituto Cervantes Fax - 09-06-1995 Follow up op brief van 7-6-95 Fax -12-06-1995 Capitulatie Brand/Straver Fax - 13-06-1995 Definitieve beëindiging drugscriminaliteit in de EU Fax - 10-07-1995 Vertrek S. Molenaar naar Zuid-Afrika Fax - 16-08-1995 Brieven aan kasbeheerder CRI Fax - 21-08-1995 Journaalbericht Fax - 08-09-1995 Verblijf Málaga 15-29 oktober Fax - 09-09-1995 Telegraafartikel Fax - 30-10-1995 Persoonlijke ontwikkelingen Fax - 31-10-1995 Correctie Fax - 01-11-1995 'Gouden handdruk' Persoonlijke brief - 12-11-1995 Boos briefje Fax - 16-11-1995 Faxen 33 en 31/10, 12/11 '95 en brief 1-11-95 Fax - 11-12-1995 Harmonisatie Wetgeving Benelux-Spanje Fax - 23-12-1995 VSOS/Declaratie/de Baak - 24-02-1996 "Inzake Opsporing" ICB/Justitie960224 - 09-03-1996 - Voortgangsrapportage ICB/Justitie960309 - 11-03-1996 Declaratie ICB/Justitie960311 - 19-03-1996 Gedoogbeleid Fax - 27-03-1996 Referendum ICB/Justitie960327 - 12-04-1996 NIETS BV Fax - 12-04-1996 RCID Kennemerland Fax - 13-04-1996 VSOS Fax - 14-04-1996 Bomaanslag Fax - 17-04-1996 Brief 550342/96 ICB/Justitie960327 - 18-04-1996 ICB/Justitie960229 Fax - 25-06-1996 Justitie Arnhem Fax - 02-07-1996 Mensensmokkel Fax - 11-07-1996 Beleidsplan rechtshandhaving en veiligheid Fax - 29-07-1996 Naamswijziging Fax 14-08-1996 Levenslied ICB/Justitie960814 - 19-08-1996 Een avond aan zee... ICB/Justitie960819 - 27-08-1996 Brief C 024/549568 Fax - 29-02-1996 Declaratie ICB/Justitie960229 en 23-08-1996 Brief C 024/549568 ICB/Justitie960823

19 OKTOBER 1996 BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN