FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Hogeschool Katholieke Leergangen T.a.v. Mevrouw H. Dam Postbus 90903. 5000 GD TILBURG. Datum: 22 november 1996. Betreft: JOUW BRIEF Kenmerk: ICB/HD961122. Beste Helma, Hartelijk dank voor je vriendelijke brief die ik vandaag heb mogen ontvangen. Voor jouw late reactie heb ik uiteraard volledig begrip. Ook het feit dat je de standpunten van de Vereniging onderschrijft. Dat is ook je eerste verantwoordelijkheid. Mijn beleidsplan is inmiddels ingrijpend gewijzigd. Ik heb thans gekozen voor een bedrijfsmatige structuur conform het model Content Beheer waarin opleidingen en Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid de centrale activiteit zullen worden. Het wordt een holding met werkmaatschappijen. Als de organisatiestructuur vorm heeft gekregen stop ik ermee. Er zijn genoeg goede mensen die het bedrijf kunnen gaan runnen en het heeft mij eerlijk gezegd nu al veel te veel energie gekost. Een goed contact met de vereniging blijf ik echter wel op prijs stellen. Als ik een directeur heb gevonden zal ik hem adviseren de dialoog met jullie open te houden. Ik wens je veel geluk in Tilburg en als je in de gelegenheid bent laat het mij dan maar weten. Dan praten we een keertje bij. Met hartelijke groet, John Van der Heyden.

16 FEBRUARI 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE HEER DAGO DE WERD VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN