De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister van Buitenlandse Zaken Voor deze Het Hoofd van het Bureau Algemene Integratie Europa W. Kingma Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 23 april 1996 Betreft: Uw kenmerk DIE/AE-436/96 Kenmerk: ICB/Buza960423 Geachte Heer Kingma, Ik bevestig U de goede ontvangst van Uw brief d.d. 19 april j.l. waarin U mij heeft geïnformeerd dat mijn brief d.d. 2 maart 1996 aan Minister President Kok voor beantwoording is doorgestuurd naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Voor de goede orde meld ik U dat ik gisteren een bericht heb doen toekomen aan de Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking Mr. J.A.F.M.F. Förster inzake het 'Instituto Cervantes' te Utrecht. Hoogachtend J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux Stichting Cervantes Benelux

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN