Bank ING. De heren R.M.H. Franssen en M.H.Th.M. Thijssen. Zwanenveld 90-42. 6538 SB NIJMEGEN. Datum: 11 december 1996. Betreft: FINANCIERING Kenmerk: ICB/ING961211. Geachte heren, Uw brief van 10 december jongstleden heb ik in dank ontvangen. Aangaande de financiering van mijn beleidsplan heb ik thans de voorkeur gegeven aan een nieuw scenario waarbij ik geïnteresseerde partijen aanbied in de verschillende werkmaatschappijen te participeren. Ik zal dan uitsluitend behoefte hebben aan kapitaal ten behoeve van de oprichting van de Holding Ltd in Londen. Dit kan uit eigen middelen en royalties worden opgebracht. Met vriendelijke groet J.L. Van der Heyden.

16 FEBRUARI 1997 BETALINGSACHTERSTAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN