ING Bank. Postbus 1800. 1000 BV AMSTERDAM. Datum: 16 februari 1997. Betreft: BETALINGSACHTERSTAND Kenmerk: ICB/ING970216. Uw kenmerk: 14026422 / 185.08. Mijne heren, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief d.d. 13 februari 1997 aangaande een betalingsachterstand van Hfl. 1.421,00 op hypotheekrekeningnummer 65.63.62.871. Ik dank u voor de mogelijkheid die u mij biedt om een betalingsregeling te bespreken. Er is sprake van een liquiditeitsprobleem. Op de eerste plaats ligt er van mij een rekening bij de Minister van Financiën groot Hfl. 80.168.995,- per 31 december 1996, die nog niet is betaald. Voorts heb ik een vordering op de Stichting Cervantes Benelux van ongeveer Hfl. 60.000,- in verband met gemaakte kosten in het kader van de beleidsontwikkeling voor gemelde stichting. Hieraan wordt gewerkt. Onlangs ontving ik van Chief Executive John Holden van Companies House Cardiff mijn benoeming tot director of Instituto Cervantes Limited England and Wales.

Ik heb derhalve besloten mij per 1 april aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. Mijn huis heb ik daarom in de verkoop. Aangaande het u verschuldigde bedrag kunt u mij wellicht helpen door de Minister van Financiën op zijn betalingsverplichtingen te attenderen. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. General Manager

15 MAART 1997 UW BRIEF VAN 13 MAART 1997 TER ATTENTIE VAN BANK ING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN