De Burgemeester van Nijmegen De Heer Mr. Ed d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Datum: 27 maart 1996 Betreft: ARTIKEL TELEGRAAF Kenmerk: ICB/BvN960327

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, Met grote verbazing heb ik vandaag kennis genomen van het artikeltje in De Telegraaf met de titel "VVD: Desnoods ontslag voor burgemeester van Nijmegen". Dit artikel bevreemdt mij temeer daar u op 18 juni 1995 in Het Capitool heeft gepleit voor de z.g.n. nul-optie, het terugdringen van het drugsgebruik tot het niveau 0 in de Europese Unie. Ik hoop van harte dat u deze problematiek op zeer korte termijn tot een goed einde kunt brengen. U bent voor mij een zeer belangrijke referentie in het kader van de verdere beleidsontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux. Ik ben het overigens wel met de heer Weisglas eens dat parlementsbesluiten door de gezagsdragers dienen te worden uitgevoerd. Controle op de coffeeshops past in het kader van uw verklaring van 18 juni 1995. Ik ben echter wel van mening dat de eigenaren van coffeeshops ook een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de uitbanning van drugs uit de Europese Unie en het zoeken naar alternatieve, voor onze jeugd gezondere, produkten. M.b.t. hetgeen ik u in een eerder stadium heb geschreven rond de ontwikkeling van de herbouw van het Valkhof heb ik inmiddels een prettig contact met de heer Boshouwers opgebouwd. Ik zal op 9 mei a.s. graag bij de beslissing tot de herbouw aanwezig zijn. Ik wens u veel sterkte met de situatie. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES BENELUX

6 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN