Aan de burgemeester van Nijmegen De weledelgeboren heer Mr. E.M. d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Nijmegen, 18 juni 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt,

Vanmiddag heb ik met belangstelling de discussie in HET CAPITOOL, m.b.t. de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, gevolgd.

Ik ben het met twee uitspraken volledig eens:

1. De z.g.n. 'nul-optie', d.w.z. het terugdringen van drugsgebruik en drugshandel tot het niveau nul per 2000.
2. Een zorgvuldig overleg m.b.t. deze problematiek met onze EU-partners.

Ik ben van mening dat het Instituto Cervantes Benelux en de Stichting Cervantes Benelux in dit opzicht binnen de Nederlands-Spaanse relatie een eminente rol kan vervullen. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen op uw volledige ondersteuning van de Stichting Cervantes Benelux, dat als overlegplatform m.b.t. de onderhavige problematiek kan worden gebruikt, te kunnen rekenen. Ik verwijs u m.b.t. deze aangelegenheid naar mijn eerder aan u gezonden brieven d.d. 19 en 21 mei jl. Mijn oorspronkelijke beleidsplan heb ik thans aan een 'redesign' onderworpen. Er zullen nog wel meer aanpassingen noodzakelijk zijn. Ik wil dit graag in samenwerking met de Gemeente Nijmegen gestalte geven. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met hartelijke groet, J.L. van der Heijden

14 JULI 1995 UW BRIEF KENMERK BD11/AS TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR. E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN