Aan de burgemeester van Nijmegen De weledelgeboren heer Mr. E.M. d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Nijmegen

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, 14 juli 1995

Geachte Heer d'Hondt,
Ik bevestig u de goede ontvangst van uw brief kenmerk
BD11/AS van 12 juli jongstleden, waarvoor mijn dank. Met de inhoud van het bericht kan ik volledig instemmen. Als ik vragen of opmerkingen heb zal ik mij met mr. A. Schlösser in verbinding stellen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden

18 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN