Aan de burgemeester van Nijmegen De weledelgeboren heer Mr. E.M. d'Hondt. Korte Nieuwstraat 6. 6511 PP NIJMEGEN. Nijmegen, 21 mei 1995.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Hooggeachte Heer d'Hondt. Betreft: mijn brief van 19 mei aan U. Ik heb hierop enkele aanvullingen, c.q. correcties: De eerste zin onder punt 6 moet zijn: "De activiteit Instituto Cervantes Benelux zal op 21 september 1996 operationeel" moeten zijn. Het is belangrijk dat mijn merkenrechten niet vervallen. Van Koning Juan Carlos van Spanje heb ik een positieve reactie op mijn brief ontvangen.

De oplossing van het onder punt 4 geschetste probleem m.b.t. tot criminele contacten beschouw ik als een volledige verantwoordelijkheid van politie en justitie. Met hartelijke groet.

18 JUNI 1995 HET CAPITOOL TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN