6 april 1996 Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte heer Thiel, Aansluitend aan mijn brief ICB/Buza960406 verzond ik nu bijgaand erratum. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden.