1 october 1996. Betreft: SPAANSE PEPERS Kenmerk: ICB/huisarts961001. Geachte heer Nijsten, Hartelijk dank dat u vanmiddag bij mij op de koffie bent gekomen en van de Cleverline heeft kennis genomen. Degenen die interveniëren in de vertrouwensrelatie arts-patiënt zullen zich dienen te verantwoorden voor de Hoge Raad en vervolgens voor het Europees Hooggerechtshof. Goed dat wij niet naar Spanje moeten voor Spaanse pepers. Met vriendelijke groet, John Van der Heyden.

2 OKTOBER 1996 TELEGRAAFCOLUMNS TER ATTENTIE VAN MIJN HUISARTS TE NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN