Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Directie de Baak T.a.v. drs E.H. Halbertsma Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 17 juli 1996 Betreft: EVALUATIE LOOPBAANADVIES Kenmerk: ICB/Baak960717 Beste Liesbeth, Voordat ik op vakantie ga lijkt het mij goed nog enkele zaken te evalueren. Het karaoke-programma van vrijdag jl. biedt mij een uitstekend referentiekader dat mij op weg kan helpen naar een volgende next step. Het biedt ook de mogelijkheden voor een nadere probleemanalyse. Eerst het probleem helder hebben, dan de volgende stap. Ik zal nieuwe doelstellingen kiezen, ze een voor een proberen te bereiken en de logica als verdere richtlijn hanteren. De denkstijl blijft wel steeds verleden, heden, toekomst. Die drie zijn niet van elkaar te scheiden. Ik kan uitsluitend voortborduren op mijn persoonlijke ervaringen. Om wat helderheid in deze ervaringen te scheppen heb ik uit het programma van vrijdag de volgende thema's gedestilleerd:

1. Just help yourself
2. Geen zee te hoog
3. De vuurtoren
4. Alleen vannacht
5. Wassenaar
6.
Poppetje nummer één
7. De visetende duiker
8. Terug naar de kust
9. Dromen zijn bedrog
10. Margarita

Vervolgens ga ik over op de voorgenomen vervolgstappen.

1. Just help yourself
Vanaf 15 juli 1991 heb ik niets anders gedaan dan mijzelf te helpen. De behoefte om een ander te helpen blijft echter wel aanwezig. Ik heb dat gedurende mijn intensieve samenwerking met jou kunnen doen en ik heb daar zeer veel plezier aan beleefd. Ik hielp jou graag en daar is na mijn ontslag niets aan veranderd. Deze titel spreekt mij niet zo sterk aan, omdat hij in de gebiedende wijs staat en dat werkt niet bij mij. Dat heeft nog nooit bij mij gewerkt. Dat lijkt mij wel bekend denk ik. De uitzending vond plaats op het punt waar jij ooit op de gladde ijzers op mijn schouders hebt geleund. Of dat nu emoties worden genoemd maakt mij niets uit. Ik heb het met liefde gedaan en ik zal dat ook altijd met liefde blijven doen voor mensen die ik een warm hart toedraag en zeker voor poppetje nummer één waarvoor ik - letterlijk en figuurlijk - door het vuur ben gegaan. Op 3 maart 1993 ben ik met Drs Breuker een correspondentie aangegaan. In die brief heb ik twee keiharde voorwaarden gesteld. Letterlijk:

'1. dat Liesbeth Halbertsma ongeschonden uit die strijd tevoorschijn zal komen en
2. dat ik mede word betrokken bij de strategiebepaling op een zodanige wijze dat wij voortdurend bij volledige consensus verdere stappen nemen'

In die brief heb ik ook gesteld dat ik op jou gesteld was omdat je oprecht en integer bent en ik met niemand ooit beter heb kunnen samenwerken dan met jou. Ik heb hem hierin ook medegedeeld dat het straffen van een onschuldige die zich heeft ingezet om een schijnbaar onoplosbaar probleem met al haar beschikbare krachten tot een oplossing te brengen buiten mijn gevoel van rechtvaardigheid valt. Dit boek is nu af. Op 22 juni heb ik de heer Breuker voor het laatst ontvangen in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden.

Hij heeft mij daarbij verteld dat hij nu wel gelooft dat jij een integere vrouw bent omdat hij naar zijn zeggen mij heeft leren kennen en jij en ik in karakter niet zoveel verschillen. De dag erna heeft de heer Breuker mij nog een rondleiding gegeven door Grouw. We hebben daar o.a. stilgestaan bij het geboortehuis van Joost en Eeltje Halbertsma.

In de doopsgezinde kerk - een kerkje om verliefd op te worden - heb ik de preekstoel betreden. Daar stond ik wel even op mijn plaats, denk ik. De dag hebben we afgesloten in het restaurant De Vrijheid.

2. Geen zee te hoog
Terug naar het televisieprogramma. Ik wil dat programma hiermee de titel geven Neuzen in de wind - Deel II. Ik voelde mij door Gerard Joling uiteraard persoonlijk aangesproken toen hij riep 'Wie gaat er nog zwemmen'. Op 19 oktober 1990 ben ik daar in die koude, woeste zee gedoken om je te laten zien dat mij voor jou geen zee te hoog gaat. Ik denk nog veel aan die dag terug. De foto's van die dag heb ik helaas niet meer. Je zou mij er een zeer groot plezier mee doen mij de fotoreportage van die dag te doen toekomen. Het hele toekomstbeeld dat op die dag is geschetst wordt op dit moment gerealiseerd.

3. De vuurtoren
De in beeld gebrachte vuurtoren, dat ben jij. Je hebt hiermee ooit eens op een foto gestaan tezamen met Bert. Die tijd van Bert is wel voorbij. Die vuurtoren als baak of baken is ook de plaats waar ik steeds als eerste op afga als ik in Noordwijk ben.

4. Alleen vannacht
Dit lied sprak mij ook wel aan. Een hele simpele tekst, maar met een diepe inhoud, zoals:

'Je oude foto hangt nog aan de muur
In je brieven lees ik 'speel niet met vuur'
Ik dacht deze vlam zal nooit meer doven
Maar jij ging plots weg van mij
Hoe lang zal dat nog duren
Alleen vannacht
Eenzaam zijn al die uren
Hoe lang zal dit nog duren?
Na al die jaren, wie heeft dat ooit gedacht?
Eenzaam zijn alle dagen
Ik heb nog zo veel te vragen
Ik ben alleen vannacht'

Ik kan mij wel enigszins in de situatie van die zangeres verplaatsen. Jouw foto hangt ook nog bij mij aan de muur. Jij hebt mij brieven teruggestuurd. Ik heb daaruit begrepen dat dat voor jou een ernstig probleem opleverde en heb dat dus ook geaccepteerd. Want als er een ding is wat ik niet zou willen dan is dat dat jij door mij in de problemen zou geraken. Daarom ging ik ook plots weg van jou nadat je ná mijn gedicht van mijn Droom van rood en geel had gezegd 'privé wel, maar niet op mijn werk'. Toen op die vijfde januari 1991 heb ik echt de moeilijkste beslissing van mijn leven moeten nemen. Ik wilde helemaal niet weg bij jou. Ik had het ontzettend goed naar mijn zin. Het was hard werken maar ik was er wel gelukkig. Toen ik vorige maand in het Fries Museum in de ogen van Joost Hidde Halbertsma keek heb ik mij afgevraagd 'Wat is er in dat koppie van Liesbeth omgegaan?'. Jij en ik keken elkaar altijd recht in de ogen. Dat konden wij ook. We hadden niets voor elkaar te verbergen. In mijn visie hadden wij een honderd procentige vertrouwensrelatie. Maar op anderhalf been kon jij natuurlijk ook niet meer staan. Dat was het einde van Nieuw Elan. Ik vraag mij af of ik jou naar jouw idee heb laten vallen. Ik heb nog veel meer te vragen. Op verzoek van Karin de Winter ben ik daar echter niet op doorgegaan. Wellicht komt er een moment dat je zelf iets kunt vertellen. Ik heb ook nog veel verhalen die ik aan jou kwijt zou willen. Mijn verhalen kan ik op dit moment alleen kwijt aan een computer omdat ik uitermate selectief ben geworden in het aangaan van contacten. Ik deel geheimen met jou - al jaren - en ik heb geen behoefte om dat met anderen te doen.

5. Wassenaar

'Die dame uit Wassenaar, bestaat die dame echt?'
'Dat moeten we nog even geheim houden, want ze heeft een heel machtige vader'.

Ik kijk uiteraard door mijn eigen bril tegen dit programma aan en trof onder de nazaten van Joost Hidde Halbertsma een Pieter Goslik die op 4 februari 1950 in Wassenaar in het huwelijk is getreden. Ook een Joost Jacob, vertegenwoordiger van de Koninlijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, waarnemend vice-consul der Nederlanden te Buenaventura, Colombia, op 1 april 1953 in Dordrecht in het huwelijk getreden. Aangezien jij op 13 september 1956 bent geboren, zou jij zijn dochter wel eens kunnen zijn. Als dat zo is hebben we inderdaad ogenschijnlijk wel een probleem. De grootste weerstand tegen mijn Cervantes-plannen zijn, voor zover ik dat uit de persberichten heb kunnen opmaken, vooral uit vrij dubieuze geledingen van de Colombiaanse samenleving op mij afgekomen. Die heb ik te vuur en te zwaard bestreden omdat ik niet graag onder druk wordt gezet. Joost Jacob Halbertsma draagt een zware verantwoordelijkheid in deze situatie en moet dus over een zeer sterk karakter beschikken. Zo ben ik ook van mening dat degene die jou of mij ook maar één strobreed in de weg durft te leggen er rekening mee kan houden dat hij of zij een ernstig probleem heeft tot in lengte van dagen. Daar heb ik mij voor verantwoordelijk gehouden en nu heb ik het grote geluk dat ik daar zélf niets meer aan hoef te doen. Dat wórdt voor ons geregeld. Verder werd ik door dit nummer geattendeerd op het leegkomende landgoed De Horsten te Wassenaar. Het bod heb ik inmiddels uitgebracht ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux zodra de regering het besluit tot toekenning van mijn vordering op de Staat der Nederlanden heeft genomen. Die zaak ligt nu bij de Minister-President. Ik kan alleen maar top down werken. Ik heb geen andere keus.

6. 'Poppetje nummer één'

'Je bent één
Je bent mijn nummer één
Zoals jij is er geen één
Jij bent mijn nummer één, poppetje
Kom met mij mee naar Zoetermeer
Ik ben de jager en jij bent mijn prooi

(shot op 'heilige grond')

Ik wil je pakken en zetten in mijn kooi
Ik zal je bewaken
Wat zal ik zeggen: Jij bent de beste
In het noorden, zuiden, oosten en westen
Jaloerse mensen willen jou pesten
Wat ze ook zeggen schat, trek het je niet aan
Want je weet je staat bij mij altijd bovenaan
Nummer één, je bent mijn nummer één.
Poppetje...!'

Daarmee hebben die jongens uit Sint Maarten vrij aardig mijn mening weergegeven. Voor mij ben jij steeds poppetje nummer één geweest en zal dat ook altijd blijven. Dat is inmiddels wereldwijd bekend, denk ik. Zoetermeer-Noordwijk is voor mij geen onbekend traject, zoals je inmiddels weet. Ik heb daar overigens vernomen dat je tijdens je studie organisatiekunde je stage bij de Amsterdamse politie hebt gelopen. Dat gaf mij wel vertrouwen in de situatie. Mannen zijn per definitie jagers, maar ik beschouw jou niet als mijn prooi en wil jou ook niet in een kooi, tenzij je dat zelf wilt. Mijn goede voormalige werkrelatie met jou baseer ik hoofdzakelijk op het wederzijds vertrouwen en respect dat wij voor elkaar hadden. Ook de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid die jij mij gaf. Daardoor voelde ik mij bij jou goed in mijn vel zitten en ik gun jou uiteraard hetzelfde. De plek op het strand die in beeld werd gebracht is voor jou ook niet onbekend. Ik ben er ooit nog eens met LEONORE THOLEN geweest. Ik koppel hiermee twee dingen. Ik denk hierbij op de eerste plaats terug aan die prachtige bos met 25 rode rozen die ik op die memorabele oktoberdag in 1990 van je heb ontvangen. Daarmee heb je mijn hart gewonnen en dat lukt niet iedereen. Na mijn ontslagaanzegging heb ik op het bewuste stukje strand de beslissing genomen je duidelijk te maken hoezeer ik die investering in de toekomst heb gewaardeerd door je het dubbele aantal te laten thuisbezorgen, jouw uitgesproken wens 'wel privé, maar niet op mijn werk' indachtig. Kort daarop trof ik bij de receptie van de Baak jouw echtgenoot aan. Ik heb nog nooit iemand zo sterk van kleur zien verschieten terwijl ik kort daarvoor in Oegstgeest nog een vrij aardig gesprek met hem had gevoerd. Maar het was mij inderdaad wel duidelijk dat er iets mis was. Dat neemt niet weg dat ik je inderdaad ben blijven bewaken. Contact of geen contact, voor iedereen is de combinatie John/Liesbeth een begrip en automatisch worden wij in gesprekken met elkaar in verband gebracht. Als ik ergens maar je naam had genoemd had ik binnen een mum van tijd al een journalist van Story of Privé om me heen hangen. Die heb ik zoveel mogelijk van mij afgehouden. Dat geldt ook voor de Telegraafredactie, die achter de schermen overigens uitstekend werk verricht. Je zult wel weten wat er over jou en mij is geroddeld. Ik heb besloten mij daar niets meer van aan te trekken en ben het helemaal met die jongens uit Sint Maarten eens: trek het je niet aan, want je bent voor mij nog steeds nummer één en als jouw echtgenoot daar een probleem mee heeft, dan wil ik dit graag in een briefje van hem weten.

7. De visetende duiker

'Ik weet niet of we allemaal echt zin hebben, maar we gaan toch nog maar eens duiken met zijn allen. Zijn er visetenden onder u?'

Mijn spontane reactie voor het scherm was 'Ja, ík Gerard'. We hebben toen toch lekker samen vis gegeten op die bowlingbaan, of niet? Ook de foto met die duikersbril, waarop Bert op mijn schouders leunt, heb ik niet meer, maar ik vond het wel een leuke avond. Vooral dat sketchje van José en Carla over ene Liesbeth en Don John. Het thema heb ik in Spanje daarna nog even opgepakt. Het presentje dat ik op de Expo van Sevilla voor je had gekocht was afkomstig van het klooster waar de beruchte Don Juan had huisgehouden. De titel Don is mij thans echter wel vergund door de directie van het Instituto Cervantes in Alcalá de Henares. Daar ben ik dus wel trots op. Ik neem aan dat ik nu weer uit de wachtkamer mag komen.

8. Terug naar de kust

Dit nummer heeft mij diep getroffen. Dit heeft wel met emoties te maken, maar ik heb gelukkig wel geleerd om emoties te accepteren. Rationaliseren is prima als het nodig is, maar ik blijf toch wel graag mens en geen machine. Desalniettemin even een rationele reactie. Dat er iets mis is staat hierboven denk ik ruimschoots beschreven. Zoals altijd het geval met problemen heeft dat met communicatie te maken. In oktober 1992 ben ik bij jou weggegaan met de boodschap 'bouw op jezelf en op niemand anders'. Dat heb ik gedaan. Er zijn nadien wel wat problemen ontstaan, in het veld, maar vooral onder hen die slecht naar me hebben geluisterd. Maar ik denk dat dat probleem nu ook wel achter de rug is. Mijn vertrouwen in jou is overigens nimmer geschonden. Het lied is op mijn lijf geschreven. In die sterveling uit het laatste couplet herken ik overigens de goeroe uit Dordrecht die mij in de crisistijd mijn toekomst heeft voorspeld op een bandje. Het lied schept vooral een aardig toekomstperspectief. Daar kom ik na de realisatie van de nieuwe doelstellingen op terug. Ik denk dat het lied nu ook voor jou zeker actueel is. Op 13 september word je veertig jaar. Je zult dan ongetwijfeld op je jeugdjaren gaan terugkijken en nieuwe keuzes maken voor de tweede helft van je leven. In de week van 10 tot en met 17 september vertoef ik in de regio Noordwijk-'s-Gravenhage. Mijn verblijf aldaar moet nog worden geregeld. Ik heb daarover contact met de Heer van Aalst, die ik als een tweede vader heb leren kennen. Dank daarvoor.

9. Dromen zijn bedrog

Gebleken is dat dromen absoluut geen bedrog zijn. Als je erin gelooft komen ze automatisch uit. Dat zal in de toekomst ook verder blijken. Dat geldt voor mij althans vanwege mijn bijzondere machtspositie door het bezit van mijn handelsmerk. Maar ook jij hebt voldoende macht om de wereld naar je hand te zetten. Als we die krachten ooit eens zouden kunnen koppelen....... Moet kunnen, zou ik denken.

10. Margarita

Bij dit lied denk ik aan Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Eén van hun zonen, Prins Maurits, is ooit door één van mijn vrienden getraind voor het VWO-examen wiskunde. Kortgeleden belde deze vriend mij op met de mededeling dat hij een klusje voor mij had. Twee van de leerlingen van zijn onderwijsinstituut hadden een aparte training nodig voor de staatsexamens Spaans MAVO en HAVO en met goedkeuring van de bedrijfsvereniging heb ik hen die lessen namens het Instituto Cervantes gegeven. Hiermee is in juridische zin het permanent rechtinstandhoudend gebruik van het handelsmerk van mijn Instituto Cervantes in de Benelux gevestigd voor de categorie onderwijs, opleidingen en cursussen. Ik denk niet dat ik jou hoef te vertellen wat dat betekent. Veiligheidsaspecten hebben daarom hiervoor in de afgelopen periode voorop gestaan. Ik verwacht dat Mr. Pieter van Vollenhoven als voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid daar ook een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Nieuwe doelstellingen/stappen

In onderstaande volgorde dienen in hoofdpunten de volgende doelstellingen te worden gerealiseerd.

1. De Nederlandse Regering dient op zo kort mogelijke termijn mijn vordering voor recht te verklaren en tot uitbetaling over te gaan.
2. Indien dit tot problemen kan leiden dient de
Nederlandse Regering mij een passend schikkingsvoorstel te doen toekomen.
3. De
Stichting Cervantes Benelux neemt nadien het landgoed De Horsten te Wassenaar over van H.K.H. prinses Christina teneinde hier delegaties te kunnen ontvangen en verder beleid te ontwikkelen.
4. Voor de oprichter van de
Stichting Cervantes Benelux dient een passende, permanente jaargeldregeling te worden getroffen.
5. De secretaris van de
Stichting Cervantes Benelux formeert een zwaarwichtig supranationaal stichtingsbestuur.
6. Vanuit het bestuur worden visie en beleidsdoelstellingen geformuleerd.
7. Een organogram en nieuwe functies worden vastgelegd.

23 JULI 1996 DE GOUDEN DRIEHOEK