Redactie Privé. Betreft: Cervantes. Datum: 29 november 1996. Geachte Redactie, Aansluitend aan mijn faxbericht van vannacht bericht ik u alsvolgt. Enige tijd geleden heb ik een permanent rechtinstandhoudend gebruik van mijn handelsmerk gevestigd. Dit is uiteraard sensationeel nieuws. Aan de verdere ontwikkeling van mijn plan is een zorgvuldig communicatieplan gekoppeld teneinde te voorkomen dat criminele partijen zich in de situatie gaan mengen. Hierbij zijn uiteraard verschillende partijen betrokken die het beste voorhebben met de Europese Unie. Ik ben bereid u verder te informeren mits u in mijn persoonlijke situatie bereid bent volledige discretie te betrachten. Een keizer is namelijk ook maar een mens. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

29 NOVEMBER 1996 MIJN GROTE LIEFDE