Mevrouw P.E.M. van Hulst LEERSUM. The Impossible Dream...... Nijmegen, 25 juli 1996. Lieve Elly, Het Doel is bereikt. De Missie is volbracht. Mijn lans kan weer even in het wapenrek. Cervantes treedt binnenkort wellicht een nieuwe wereld binnen. Een wereld van prinsen en prinsessen, van hertogen en hertoginnen, van koningen en koninginnen. Dit is geen sprookje van duizend-en-één nacht, maar gebeurt op dit moment, zoals die sterveling voorspelde. Ik vergun jou graag - door deze eerste officiële brief - de Eer die jou toekomt. In mijn blindheid om mijn doel te bereiken heb ik niet omgezien naar de innerlijke strijd die jij hebt moeten voeren. Daarvoor betuig ik jou hiermee mijn oprechte excuses. Jij was mijn eerste koningin en hebt je waarschijnlijk - nog eerder dan ikzelf - gerealiseerd dat ik geleid werd door een nieuwe ster. Jij hebt mij toen de steun gegeven om te kiezen voor die ster die voor mijzelf onbereikbaar leek. Die ster heb ik nadien ook nimmermeer in levende lijve mogen aanschouwen, maar in de donkerste nachten blijkt die ergens nog te schijnen. In de vorm van een vuurtoren. Die vuurtoren wenkt op dit moment naar me en de roep om achter de meeuwen aan te gaan is weer aanwezig. Op dit moment kan ik het niet overzien, maar wellicht heb ik binnenkort weer een nieuwe koningin aan mijn zijde. Zakelijk, privé of beide, dat weet ik nog niet. Als dat gebeurt en een Nieuw Rijk wordt gevestigd zal ik je ruimhartig belonen voor jouw steun aan het bereiken van een hoger doel.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN