Afzender: ICB. Datum: 13 april 1996. Betreft: VSOS. Aantal pagina's: 4.

Excellentie, Tijdens mijn laatste bestuursvergadering van de Vereniging Spaans op School op 15 september 1995 heb ik enkele mededelingen gedaan die niet in de notulen zijn opgenomen. Dit wekt de indruk dat ik mij als bestuurder van de vereniging niet voor mijn acties heb verantwoord. Ik vind dat u dit moet weten. Het belang hiervan is veel te groot. Bijgaand ontvangt u de tekst van de brief van het VSOS-bestuur van gisteren en mijn reactie die morgen zal worden verzonden. Ik zal het bestuur - op sanctie van ingebrekestelling - verzoeken de integrale oorspronkelijke tekst van punt 5 alsnog in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering op te nemen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden. Bijlagen: brief VSOS aan Van der Heyden d.d. 12 april 1996; reactie ICB kenmerk ICB/VSOS960414.

14 APRIL 1996 BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP