De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Mevrouw T. Netelenbos. Postbus 25000. 2700 ZL ZOETERMEER. Datum: 24 april 1996. Betreft: Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken. Kenmerk: ICB/OCW9604242. Geachte Mevrouw Netelenbos, Van de Directie Integratie Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving ik bericht dat mijn brief d.d. 2 maart 1996 aan Minister-President Kok voor beantwoording is doorgestuurd naar Uw medewerkster mevrouw M. Nijdam. Hedenmiddag verzond ik belangrijke aanvullende informatie en heb dat telefonisch aan Mevrouw Nijdam gemeld. Zij heeft mij daarbij laten weten dat zij de eerstkomende tijd afwezig zal zijn en dat U een brief aan mij ter voorbereiding heeft. Ik verzoek U hiermede mijn aan Mevrouw Nijdam gerichte brief BELEIDSONTWIKKELING (2) in uw beantwoording te betrekken. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden. Bijlage: Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. N.B. Activiteiten van het Koninkrijk Spanje onder de naam Instituto Cervantes zijn onrechtmatig in de Benelux. Ik stel mij ten doel met de Spaanse naamgenoot aan een samenwerkingsovereenkomst te werken. Ik heb de Minister van Buitenlandse Zaken hiertoe om zijn bemiddeling verzocht.

14 MEI 1996 UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN